DE NIEUWE: HEIN ECOSTONE²

Zuiniger, efficiënter en productiever dankzij de geïntegreerde warmteterugwinning en geïsoleerde stenen wanden “DE WARMTE BLIJFT BINNEN”.

Het hoofdbestanddeel van de ECOSTONE2 is het nieuwe, door HEIN ontwikkelde warmteterugwinningssysteem: het nieuwe en baanbrekende, zuiver fysische rookgasterugvoersysteem stelt de massieve stalen buizen en geïsoleerde stenen wanden in staat om aan de rookgassen extra warmte te onttrekken en die tijdelijk in de warmterugwinning op te slaan.

De restwarmte wordt niet ongebruikt afgevoerd maar blijft waar ze thuishoort: in de oven.

De ECOSTONE² warmteterugwinning maakt het mogelijk om na het inovenen en stomen de temperatuurdaling in de bakruimte af te remmen zonder dat de brander werkt. De onvermijdelijke plotse temperatuurdaling die bij het inovenen wordt veroorzaakt, kan daardoor met 20°C worden verminderd.

Naast energiebesparing leidt dit tot een betere ontwikkeling van het deeg en een prima korstvorming.

Bij Griffioen brood en banket in Harmelen wordt het hele jaar rond zes nachten per week flink geproduceerd. De verbouwing van de centrale bakkerij en het plaatsen van 2 nieuwe ovens met de daarbij behorende installaties en een narijskast zorgt dit jaar dan ook wel voor de nodige onrust. Maar nu alles is geïnstalleerd, rest er niets dan trots. “Als ambachtelijke bakker moet ik mijn brood een eigen identiteit geven”, aldus eigenaar Sytse Griffioen. “Dat kan alleen met de beste bakkers, de juiste apparatuur en optimale bakprogramma’s.”

Griffioen brood en banket is lovend over de kwaliteit van zijn nieuwe ovens. “Al onze producten kunnen in beide  ovens worden gebakken. Alle platenwagens zijn ook voor beide types geschikt.

De nieuwe ovens hebben precies gebracht wat hij ervan verwachtte: meer productie in minder tijd. “Het is een grote investering, maar op een gegeven moet je de stap maken”, zegt hij dan.

“Je moet vooruit, richting de toekomst. Wát er ook gebeurt.”

 

Sytse Griffioen

« van 2 »