Disclaimer

DISCLAIMER

 

Griffioen Brood & Banket spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Griffioen Brood & Banket behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Griffioen Brood & Banket geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Griffioen Brood & Banket geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van – of fouten of vertraging in – het verstrekken van informatie.

Griffioen Brood & Banket aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Zonder schriftelijke toestemming van Griffioen Brood & Banket is het niet toegestaan grafische afbeeldingen, teksten of video’s van deze website te bewerken, openbaar te maken en of in vorm van kopie te verveelvoudigen.

Griffioen Brood & Banket garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Door het gebruiken van de website www.griffioenbroodbanket.nl gaat u akkoord met deze disclaimer.